Спорт Класа е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и  гарантира неприкосновеността нa информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите в процеса на регистрация или ползване на услугите на електронния магазин. 
Данните, които попълвате при регистрацията се използват единствено и само като информация за доставката на поръчания от Вас продукт.
Данните в профила Ви се използват единствено и само за Ваше удобство, за изпращане на необходима или пожелана от Вас информация с e-mail.

Спорт Класа поема отговорността, за сигурното съхранение на предоставената от вас информация чрез регистрацията.
Спорт Класа се задължава да не разкрива лични данни на Клиента и да ги не предоставя на трети лица или фирми, както и информация за поръчаните от Клиента продукти и услуги, освен в случаите:
-    когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са управомощени да изискват такава информация.
-    когато е получил писмено съгласие на Клиента.